K-Market Otavan kauppiasparilta stipendejä kyläkoulun yritteliäille oppilaille

Jaa

Mikkelin K-Market Otavan kauppiasyrittäjät Heli ja Ilpo Romppanen jakoivat stipendejä kyläkoulun yritteliäimmille oppilaille. Arvosanojen sijaan vaakakupissa painoivat asenne ja persoona.

Sosiaalinen, positiivinen ja kannustava. Yritteliäs, ahkera ja aikaansaava. Etevä tiimityöskentelijä, joka kantaa vastuunsa, levittää hyvää mieltä, antaa kaikkensa ja saa tuloksia aikaan. Eli ehta yrittäjäsielu! Juuri sellaisia, aidosti yrittäjähenkisiä yksilöitä palkittiin Otavan koulun kevätjuhlassa toukokuussa K-Market Otavan kauppiasparin, Heli ja Ilpo Romppasen toimesta.

– Olemme kauppiaina halunneet nostaa oman kylän henkeä tukemalla paikallisia lapsia ja nuoria. Näin kouluvuoden päätteeksi päätimme myöntää Yrittäjä-stipendit läheisen kyläkoulun 3 – 6-luokkien oppilaille, jotka omaavat yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia ja haluavat kehittää niitä, kauppiaat kertovat.

Yrittäjä-stipendit olivat arvoltaan 50 euroa. Koulun opettajat tekivät päätöksen stipendien saajista kauppiaiden laatimien kriteerien mukaisesti.

Stipendin taustalla yhdenvertaisuuden filosofia

Taustalla on vahva yhdenvertaisuuden filosofia: stipendien saajat eivät välttämättä ole korkeimpia arvosanoja niittäviä ”luokan priimuksia”. Sen sijaan täyskymppejä saatetaan niittää muilla elämän osa-alueilla. Juuri siihen suuntaan kauppiaatkin toivoisivat niin opettajien kuin vanhempien huomion kääntyvän enenevässä määrin.

– Usein stipendejä jaetaan vain parhaita arvosanoja saaville oppilaille. Tämän teon myötä haluamme kannustaa oppilaita, jotka jäävät parhaiden oppilaiden varjoon. He eivät välttämättä saa korkeimpia arvosanoja, mutta ovat usein muilla osaamisalueilla taitavia, Heli Romppanen muistuttaa.

– Välitämme aidosti alueemme ihmisistä ja toivomme, että lapset ja nuoret löytäisivät vahvuutensa ja ominaisuutensa, jotka eivät koulutodistuksesta ehkä välity. Sitä kautta he voivat myös löytää ammatin, jossa he ovat elementissään, Ilpo Romppanen täydentää.

Yrittäjä-stipendin voi nähdä myös eräänlaisena kannanottona yrittäjyyden puolesta. Stipendihankkeen tarkoituksena on muistuttaa yhtä lailla koululaitoksen edustajia kuin lasten vanhempia yrittäjähenkisyyden merkityksestä yhteiskunnassa. Se voi olla osaamisen mittarina yhtä validi kuin mikä tahansa kouluarvosana.

– Yrittäjyyden arvostamiseen ollaan heräämässä hiljalleen. Haluamme osaltamme välittää viestiä siitä, että Suomi tarvitsee yrittäjähenkisyyttä ja että siihen pitäisi kannustaa nuoresta pitäen, Romppaset kuittaavat.

Siitä se idea lähti

Kaikki alkoi aivoriihestä. Romppaset olivat alkaneet pohtia, millaisen korren he voisivat K-kauppiaina antaa oman kylänsä yhteisöllisyyden kekoon ja paikallisten lasten ja nuorten hyväksi. Vastaus löytyi läheltä: kaupalla oli jo pitkään käynyt nuoria TET:in, eli Työelämään tutustumisen merkeissä minkä myötä kauppiaat olivat päässeet näköalapaikalle katsomaan, millaisia nuoria Otavassa asuu ja millaista yrittäjäpotentiaalia kylältä mahdollisesti löytyy.

– Moni nuori on saanut TET-jakson kautta tarvitsemaansa rohkaisua ja ymmärrystä omista vahvuuksistaan. Nuoret ovat innostuneet ja lähteneet lentoon onnistuessaan ja saadessaan kehuja hyvin tehdystä työstä, Heli Romppanen pohjustaa.

Työjaksojen aikana nuorille on kerrottu niin yrittäjyyden kuin kaupan alan haasteista ja mahdollisuuksista. Samalla kauppiaan harjaantunut silmä on myös haravoinut joukosta kaupan alalle sopivia henkilöitä. Romppaset kertovat, että parhaiten työssä ovat pärjänneet nuoret, joille koulunkäynti on haastavinta. Eli toisin sanoen: se sama kohderyhmä, jonka etua myös Yrittäjä -stipendeillä ajetaan.

– Vilkkaat ja sosiaaliset, koulunkäynnin kanssa eniten kamppailevat nuoret ovat usein niitä, joille kaupan hektinen arki sopii parhaiten. Koululta on usein tultu varmistamaan, kuinka pärjäämme niin monen vilkkaan nuoren kanssa. Kerromme, että hienosti. Juuri näitä nuoria täytyy kannustaa eteenpäin, Heli toteaa.

Stipendi kuin silta

Ei aikaakaan, kun TET-kokemuksen tuoma tietotaito valjastettiin käyttöön Yrittäjä-stipendihankkeen muodossa. Stipendit teetettiin K-markkinoinnin toimesta mainostoimistolla ja tilineuvoja opasti stipendirahojen noston kassasta. Kaikki oli selvää kuin pläkki.

Stipenditempaus oli menestys. Sen avulla rakennettiin siltaa K-kaupan, Otavan koulun ja kyläläisten välille. Kauppiaat toivovat, että konsepti vakiinnuttaisi asemansa osana kylän perinteitä ja että se laajenisi myös muualle Suomeen.

– Toivomme, että tällainen toiminta inspiroisi muitakin K-kauppiaita toimimaan kotipaikkakunnillaan lasten ja nuorten hyväksi.

Teksti: Maria Paldanius