Tuuli Kurkisen Neste K Reissumies Rovaniemeltä on vuoden Neste K -asema!

Jaa

Vuoden parhaat Neste K -asemat palkittiin. Parhaan Neste K -aseman tunnustuksen pokkasi kauppias Tuuli Kurkisen Neste K Reissumies Rovaniemeltä. Tunnustuksia meni myös Kuopioon, Imatralle, Turkuun ja Lahteen.

Parhaan liikenneaseman tunnustuksen ohella Reissumies palkittiin parhaana kauppana. Lisäksi kauppiaat valitsivat tänä vuonna itse keskuudestaan parhaan kauppiaan ja tämäkin valinta osui Neste K Reissumiehen Tuuli Kurkiseen.

Perusteluissa huomioitiin Neste K Reissumiehen vahva NPS-luku ja asiakastyytyväisyyden taso sekä hyvät kehitykset myynnissä ja keskiostoksessa. Erityiskiitosta Reissumies sai somenäkyvyydesta, kauppiaan ja henkilökunnan heittäytymisestä sekä positiivisesta työnantajakuvasta. Myös vastuullisuustyö, uudenlaisten ansaintamahdollisuuksien ja omien tuotteiden kehittely sekä monipuoliset liikenneasemalla järjestetyt tapahtumat mainittiin.

– Haastavat ajat voi voittaa yhdessä tekemällä. Sama päämäärä kaikilla tuo tulosta ja turvaa, kauppias kommentoi.

Kaikki palkitut Neste K -asemat:

  • Paras kahvila: Neste K Särkiniemi, Kuopio / kauppias Nina Laituri. Perusteluissa mainittu kahvilamyynnin jatkuva kehittyminen, avoimuus uusille ajatuksille ja innokkuus kehittää toimintaa.
  • Paras ravintola: Neste K Imatra / kauppias Anna-Liisa Arminen. Perusteluissa mainittu ravintola- ja lounasmyynnin hyvä kehitys, innovatiivisuus korona-aikana sekä kauppiaan ja koko aseman väen sitoutuminen ja ammattiylpeys.
  • Paras Quick Wash: Neste K Kaskentie, Turku / kauppias Mika Snellman. Perusteluissa mainittu loistava pesumyynnin kehitys, kauppiaan innostuneisuus uusista asioista sekä ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta.
  • Paras kauppa: Neste K Reissumies, Rovaniemi / kauppias Tuuli Kurkinen. Perusteluissa mainittu hyvä myynnin kehitys, sitkeä 24h aukiolo kevään haasteista huolimatta, paikalliseen kysyntään vastaaminen sekä yhteistyökuviot esim. Lapin Leipomon kanssa.
  • Koronaselviytyjä: Neste K Karisto, Lahti / kauppiaat Eku Kultanen ja Taru Reimari. Perusteluissa mainittu hyvä asiakastyytyväisyys ja kehittynyt NPS-suositteluluku sekä monenlaiset kekseliäät toimenpiteet korona-aikana.
  • Paras asema: Neste K Reissumies, Rovaniemi / kauppias Tuuli Kurkinen. Perusteluissa mainittu hyvät myynnin ja keskiostoksen kehitykset, korkea NPS ja asiakastyytyväisyys, vahva somenäkyvyys ja kauppiaan ja henkilökunnan heittäytyminen, vastuullisuustyö, uudenlaisten ansaintamahdollisuuksien kehittäminen mm. ulosmyynnistä, oma tuotekehitys sekä monipuolisten tapahtumien järjestäminen liikenneasemalla.