Vuoden työpaikkaohjaaja löytyy K-ryhmästä: K-Supermarket Rokkalan Katja Pihlainen uskoo rehelliseen palautteeseen

Jaa

Mikkelin K-Supermarket Rokkalassa työskentelevä Katja Pihlainen on valittu vuoden 2019 työpaikkaohjaajaksi. Valinnan teki kaupan koulutuksen kehittämiskeskus. K-ryhmä panostaa työpaikkaohjaajien kouluttamiseen ja hyvään perehdyttämiseen.

– Jos olisi ollut aprillipäivä, olisin luullut että kyseessä on pila! Olen hämmentyneen otettu siitä, että oma työpanokseni on noteerattu näin isosti, Katja Pihlainen iloitsee.

Pihlainen toimii K-Supermarketissa teollisen osaston vastaavana ja hän on ohjannut sekä koulutus- että oppisopimuksella opiskelevia opiskelijoita useiden vuosien ajan. Hänellä on kokemusta myös erityistä tukea vaativien opiskelijoiden ohjaamisesta. Pihlainen on kehittänyt osaamistaan suorittamalla työpaikkaohjaajien koulutuksen. Hyvä työpaikkaohjaaja kykenee Pihlaisen mukaan ottamaan huomioon erilaiset ihmiset.

– Kaikki meistä oppivat asioita eri lailla, ja hyvän työpaikkaohjaan tulee osata ohjata opiskelijaa tavalla, joka parhaiten tukee oppimista. Kaupan työssä ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita, joten on tärkeää myös antaa opiskelijan kokeilla tehdä asioita omalla tavallaan, Pihlainen kertoo.

Pihlaisen erityisenä vahvuutena nostettiin esiin kyky antaa rakentavaa ja rehellistä palautetta opiskelijalle. Myös yhteistyö oppilaitoksen kanssa toimii erinomaisesti. Ohjattavien joukosta onkin löytynyt myös potentiaalisia työntekijöitä. Pihlainen iloitsee siitä, että moni harjoittelija ja opiskelija on palannut harjoittelujakson jälkeen esimerkiksi kesätöihin.

– On suuri rikkaus kohdata työpaikkaohjaajana paljon erilaisia ihmisiä. Se antaa myös omaan työhöni paljon uutta näkökantaa ja uusia näkökulmia.

”Hyvä kello kauas kuuluu”

Erilaisia harjoittelujaksoja suorittavat opiskelijat ovat tuttu näky K-Supermarket Rokkalassa. Kauppias Tiina Karinkanta kertoo, että eri muotoisia harjoitteluita ovat kaupassa suorittaneet niin yläkouluikäiset, merkonomiopiskelijat, myynnin ammattitutkinnon suorittajat, kokkiopiskelijat kuin suomen kieltä opiskelevat maahanmuuttajatkin. Karinkannan opista on valmistumassa myös juuri kuudes kauppiasharjoittelija.

Hyvän työpaikkaohjauksen myötä kaupasta on tullut suosittu harjoittelupaikka opiskelijoiden keskuudessa. K-Supermarket Rokkalassa työpaikkaohjaajan vastuulla on haastatella harjoittelijat ja oppisopimuslaiset sekä tehdä valinnat ja sopimukset. Myös muun muassa arviointiajat ja myyjän ammattitutkintoon kuuluvat näytöt ovat työpaikkaohjaajan vastuulla. Kaupassa toimii useampia työpaikkaohjaajia, ja päävastuu on Katja Pihlaisella.

– Kovin montaa harjoittelijaa emme kerrallaan halua ottaa, jotta harjoittelujaksosta on suurin hyöty kaikille. Haluamme opettaa nuoria hiukan pidemmälle kuin monessa muussa paikassa. Meillä harjoittelijoita ei laiteta vain hyllyttämään, vaan he oppivat paljon muutakin. Nuorissa on meidän tulevaisuus, ja uskon, että hyvä hyvä kello kauas kuuluu, kauppias Karinkanta sanoo.

Kauppias kehuu vuoden työpaikkaohjaajaksi valittua Katja Pihlaista vuolaasti.

– Katja on äärettömän rauhallinen, eikä polta hermojaan missään tilanteessa. Meillä käy harjoitteluissa myös nuoria, joilla on ollut opiskelun kanssa ongelmia, ja Katja osaa ottaa näissäkin tilanteissa jämptin linjan. Hommat saadaan aina sujumaan, ja hyvin harva on meillä lopettanut kesken. Uskon, että ihminen on hyvä omassa työssään vasta sitten, kun osaa ilmaista asiat ja siirtää ne toiselle. Katja on tästä hyvä esimerkki, Karinkanta sanoo.

K-ryhmä panostaa työpaikkaohjaukseen ja hyvään perehdytykseen

K-ryhmän sisäisen koulutuksen kärkihankkeita on jo muutaman vuoden ajan ollut työpaikkaohjaajien koulutus. Tavoitteena on, että jokaisessa yli 15 henkilöä työllistävässä K-kaupassa on työpaikkaohjaaja tämän vuoden lopussa, ja koko kärkihankkeen osalta tämä tarkoittaa 1000 uutta työpaikkaohjaajaa vuoteen 2021 mennessä. Kova tavoite on savutettavissa, sillä parina edellisenä vuonna on jo koulutettu hieman yli 700 työpaikkaohjaajaa.

Työpaikkaohjaajakoulutus on lähivalmennus, jossa osallistuja saa eväitä tutkinto-opiskelijoiden ja muiden työssäoppijoiden ohjaamiseen sekä uusien työntekijöiden perehdytykseen. Hyvän perehdytyksen arvon tuntee jokainen kaupassa työskentelevä. Harvalla asialla on yhtä paljon vaikutusta sekä asiakas- että työntekijäkokemukseen. Kun työharjoittelija tai uusi työntekijä tuntee alusta pitäen kuulevansa joukkoon ja saa työssään tarvitsemansa tuen, lähtee homma alusta pitäen hyvään vauhtiin.