Elintärkeä elintarvikekauppa

Jaa

Kaupan rooli erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa on keskeinen. Hyllyissä on oltava myytävää myös tiukan paikan tullen. Varsinkin ruoan riittävyys on turvattava kaikissa olosuhteissa.

KESKOSSA alettiin jo varhaisessa vaiheessa seurata koronavirustilanteen kehittymistä. Tammikuussa perustetussa asiantuntijatyöryhmässä asioita tarkasteltiin ensin työmatkalaisten näkökulmasta. Laadittiin matkustussuositukset.

Kun oli nähtävissä koronan jossain vaiheessa rantautuvan myös meille, näkökulma muuttui yleiseen varautumiseen. K-ryhmän kauppiaille annettiin ennaltaehkäisyohjeita ja neuvottiin, miten toimia jos työntekijä sairastuu. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja laaditaan suunnitelmia sen varalta, että jollain alueella tulee paljon sairastumisia. Silloin pitää olla tiedossa varahenkilöt.

TURVALLISUUSJOHTAJA Petri Käyhkö muistuttaa tämän kaiken olevan aivan normaalia kaupan työtä. Keskossa tehdään koko ajan riskikartoituksia ja varautumista, jotta se pystyy toimimaan myös vaativissa tilanteissa.

– Häiriötilanteita on noin 1800 kaupan verkostossa lähes päivittäin. Niistä opitaan ja niihin varaudutaan suunnittelulla ja harjoittelemalla.

Todennäköisimpiä häiriötilanteita Suomessa ovat esimerkiksi vesikriisit ja myrskyt. Pitkät sähkökatkot aiheuttaisivat vakavia ongelmia kaupan alalle.

RISKIENHALLINTA on osa päivittäistä johtamista. Riskipäivitykset ja toimenpidesuunnitelmat niiden hallitsemiseksi tehdään säännöllisesti koko konsernissa.

– Yritämme koko ajan tunnistaa toiminnan kipupisteitä ja hallita niitä. Se toimii hyvin. Tiedämme, mihin varautua konsernina, toimialana ja kaupan tasolla, Käyhkö kuvailee.

Kaikki tähtää siihen, että elintarvikekauppa ja jakelu toimii vaativissakin tilanteissa. Ne muodostavat koko elintarvikeketjun häiriöherkimmän alueen. Jo muutaman päivän katkos jakeluvirrassa tuo haasteita ihmisten päivittäiseen ruoanhankintaan.

Kesko varautuu ja varmistaa jatkuvasti tavaravirtojen liikkumisen kaikissa häiriötilanteissa. – Se on osa palvelutehtäväämme. Meidän pitää olla selvillä, mistä korvaavat tuotteet saadaan, jos hankintakanavissa on katkoksia. Se on luonteva tapa toimia.

Petri Käyhkö korostaa oikean ja objektiivisen tiedon jakamisen tarpeellisuutta poikkeustilanteissa sekä kaupan että yhteiskunnan tasolla. Nopeat ohjeistukset eivät saa olla ylimitoitettuja. Taustalla tutkitaan koko ajan muuttuvaa tilannetta, ja ohjeistusta pystytään muuttamaan tiedon lisääntyessä.

MAAILMALLA KORONAVIRUS on saanut ihmiset hamstraamaan elintarvikkeita. Suomessakin esimerkiksi säilyvien elintarvikkeiden kysyntä on kovaa.

– Kotivara on hyvä olla olemassa muidenkin tilanteiden varalta, Petri Käyhkö sanoo.

Kesko on merkittävä kumppani huoltovarmuusorganisaation toiminnassa. Se istuu siellä samassa pöydässä viranomaisten ja muiden yritysten kanssa.

– Ymmärrämme oman asemamme ja merkityksellisyyden yhteiskunnassa. Vastuullisuus on Keskolle tärkeä teema. Se ei ole ristiriidassa liiketoiminnan kanssa, vaan ne tukevat toisiaan, Petri Käyhkö näkee.

TEKSTI Virpi Adamsson / KUVA K-ryhmä

 

Lue koko juttu 19.3. ilmestyvästä Kehittyvästä kaupasta.