Ennätystulos ja myönteiset näkymät

Jaa

– Keskon vuosi 2020 oli erittäin vahva. Nopea reagointi poikkeustilanteeseen ja hyvin toimiva strategia mahdollistivat merkittävän tulosparannuksen. Olemme pitkään kasvattaneet myyntiä ja kannattavuutta, mikä on vahva osoitus kasvustrategian toimivuudesta ja sen onnistuneesta toteutuksesta, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

– Arviomme mukaan viime vuonna saavuttamastamme tulosparannuksesta alle puolet on koronapandemian positiivista vaikutusta. Hyvän tuloskehityksen mahdollisti myös se, että olemme poikkeustilanteessa pystyneet huolehtimaan asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuudesta, Helander mainitsee.

Päivittäistavarakaupassa myynnin ja tuloksen kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2020. K-ruokakauppojen markkinaosuus vahvistui viidettä vuotta peräkkäin ja oli 37,6 prosenttia.

– Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta sekä kivijalkakaupoissa että digitaalisissa kanavissa muun muassa kauppakohtaisten liikeideoiden kautta. Ruoan verkkokaupassa pystyimme ketterästi vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja ruoan verkkokaupan asiakkaat asioivat aktiivisesti myös kivijalkakaupoissamme, Helander kertoo.

– Foodservice-liiketoiminnassa toimintaympäristö oli haastava koronapandemian hillitsemiksi asetettujen rajoitusten vuoksi. Kespro onnistui kuitenkin erinomaisesti markkina- osuutensa kasvattamisessa ja kannattavuutensa turvaamisessa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvä kehitys jatkui kaikilla alueilla. – Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynnin kasvu ja tulosparannus osoittavat, että strategia ja sen toteutus toimivat hyvin, Helander toteaa.

– Vuoden aikana kuluttajamyynti kasvoi erityisen vahvasti, mutta myös yritysasiakaskauppa kehittyi hyvin sekä rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa. Kuluttajamyynnin kasvua tuki myös vahvistunut markkinakysyntä. Orgaanisen kasvun lisäksi jatkoimme kasvustrategian toteutusta yritysostoilla.

Autokaupassa uudet mallit tukivat myyntiä. Markkina heikentyi voimakkaasti vuoden 2020 alkupuolella koronapandemian aiheuttaman kulutuskysynnän laskun sekä tehtaiden toimitusaikojen viivästymisen seurauksena. Tilanne kuitenkin parani toisella vuosipuoliskolla.

Erityisesti sähköautojen kysyntä vahvistui vuoden aikana. Kattavan ja uudistuvan mallistonsa ansiosta Volkswagen oli viime vuonna Suomen eniten rekisteröity täyssähköautomerkki.

Asiakkaiden luottamus K:hon on vahvistunut. – Menestyksemme perustuu vuonna 2015 laadittuun strategiaan ja sen onnistuneeseen toteutukseen. Kaikkea tekemistämme ohjaa asiakaslähtöisyys. Strategiamme kulmakivet ovat kannattava kasvu, fokusoituminen ydinliiketoimintoihin, vastuullisuus ja ilmastonmuutoksentorjunta sekä yksi yhtenäinen K, summaa Helander.

– Erityisen tyytyväisiä voimme olla siihen, että kotimaassa luottamus K:hon on viime vuosina parantunut merkittävästi ja olemme nousseet Suomen parasmaineisimpien yritysten joukkoon.

Kestävä kehitys on toiminnan perustana. Pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä kertoo se, että K valittiin tammikuussa 2021 jo seitsemättä kertaa maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi yritysten vastuullisuutta mittaavalla Global 100 -listalla.

– Vuosien aikana yritysten rooli globaalien kestävän kehityksen haasteiden ratkaisijana on kasvanut. Keskeisiä asioita K:n vastuullisuustyössä ovat hankinnan läpinäkyvyys, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöstä huolehtiminen, henkilöstövastuullisuus sekä laaja-alainen hyvinvoinnin luominen koko yhteiskuntaan, Helander luettelee.

K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025.

– Vähennämme päästöjä systemaattisesti siten, että oma toimintamme ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. K-ryhmä kannustaa tavarantoimittajiaan, koko toimitusketjuaan ja asiakkaitaan päästöjen vähennystoimiin. Meillä on kaupan alan yrityksenä ainutlaatuinen tilaisuus ja velvollisuus mahdollistaa asiakkaillemme kestävä elämäntapa.

Näkymät vuodelle 2021 ovat myönteiset. – Alkaneena vuonna 2021 jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteuttamista, yhden yhtenäisen K:n rakentamista sekä asiakaslähtöisen toimintamallimme kehittämistä. Näen vielä paljon potentiaalia kasvattaa myyntiämme parantamalla edelleen asiakaskokemusta sekä tehostamalla omaa toimintaamme, Helander sanoo.

– Kiitän lämpimästi kaikkia K-ryhmäläisiä siitä arvokkaasta työstä, jota olette poikkeusolosuhteissa tehneet asiakkaidemme hyväksi ja meidän menestymisemme eteen. Viime lokakuussa tuli kuluneeksi 80 vuotta Keskon perustamisesta, ja juhlistamme pyöreitämme työn merkeissä. Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavaa 80 vuotta.

Koko artikkelin voit lukea 18.2. ilmestyvästä Kehittyvästä kaupasta.

TEKSTI Karoliina Partanen / KUVAT K-ryhmä