Hyvä perehdytys pohjustaa pärjäämistä

Jaa

Diplomikauppias Vesa Hautamäki kertoo, että kiinnostusta työpaikkaohjaajan tehtävään on riittänyt. Riihimäen K-Raudassa käytännössä kaikilla osastoilla on tehtävään koulutuksen saanut henkilö,

Perehdytettäviä riittää. Vuosittain taloon tulee ainakin yksi uusi vakityöntekijä, viitisentoista kausityöntekijää, muutama ammattioppilaitosharjoittelija ja kymmenkunta tet-harjoittelijaa.

– Perehdytys on perusta työskentelyyn, jossa tiedetään mitä tehdä ja miten toimia. Tärkeää on sekin, että eri osastoilla käyttäydytään asiakkaan näkökulmasta samalla lailla ja prosessit ovat tehokkaita ja toimivia. Ykkösajatus kaikessa tekemisessä on kauppakohtainen liikeidea ”ystävällisen tehokasta asiakaspalvelua”, Hautamäki sanoo.

Uusia vaki- ja kausityöntekijöitä varten Riihimäellä on kullekin osastolle luotu oma perehdytyslomake. Niin varmistetaan, ettei perehdyttäjältä jää jokin ”itsestäänselvyys” mainitsematta ja perehdytettävä ymmärtää, mitä pitää osata. Se varmistetaan molempien kuittauksella.

ASIOIHIN TARTTUMINEN ja muiden jeesaaminen on kuusi vuotta K-Rauta Riihimäessä työskennelleellä Ville Pasurilla verissä. Uudet taloon tulijat ohjattiin hänen pakeilleen jo ennen kuin hänestä tuli koulutettu työpaikkaohjaaja. Koulutus ja muiden kokemusten kuuleminen antoi työhön uusia näkökulmia.

Koulutuksesta vinkin antoi kauppias, Vesa Hautamäki kertoo, että kiinnostusta työpaikkaohjaajan tehtävään on riittänyt muillakin. – Heitä on niin myymälässä, ulkomyymälässä, kassatehtävissä kuin puutarhamyymälässäkin, käytännössä kaikilla osastoilla.

Riihimäen K-Raudassa uudet työntekijät ”ajetaan sisään” ulkomyymälän kautta, jossa perehdytään eri työvaiheisiin yleensä pari kolme viikkoa. Ja monenlaista työtä riittää: on trukilla ajoa, kuorman lastaamista ja purkua, keräilyä, verkkokauppatilauksia, kelmutusta, kuorma-autokuljetuksia.

– Siinä oppii asioiden tärkeysjärjestystä ja sitä, millaisia asioita pitää ottaa huomioon. Iso juttu on tietysti työturvallisuus, koska työskennellään muun muassa erilaisten koneiden kanssa, Pasuri painottaa.

Pääjuttu on kuitenkin asiakaspalvelu. Siihen panostetaan. Kun uusi kaveri saa myyntivihkon käteensä, hän ei joudu asiakkaan luokse yksin, vaan työpaikkaohjaaja on siinä vieressä ohjeistamassa ja neuvomassa tarpeen mukaan niin että myynti menee oikein maaliin. Kun perusasiat ovat kunnossa, sitten otetaan käyttöön PDA-laite asiakaspalvelua nopeuttamaan.

Pasuri korostaa, että tukena ovat myös muut työntekijät. Kaupassa on hyvä yhteishenki, tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja tieto kulkee.

– Sillä onhan se niinkin, että mitä paremmin saadaan uusi kaveri perehdytettyä asioihin heti alussa, sitä enemmän hänestä on apua jatkossa.

PASURIN OHJAUKSEEN pääsi myös lokakuussa 2020 taloon yritysmyyjäksi tullut Antti Lähteenmaa. Hän on perehdytykseensä enemmän kuin tyytyväinen.

– Alusta asti on lähdetty siitä, että saa kaikki talon osa-alueet jollain tavoin hanskaan. Kaikki nivoutuu lopulta yhteen, joten pitää ainakin tietää, mitä missäkin tapahtuu. Ja koska puutavara on meillä iso artikkeli, ulkomyymälässä aloittaminen oli loogista. Opittavaa riittää. Alue on iso ja artikkeleita jäätävä määrä.

– Näin kattavaa ja mietittyä perehdytystä en osannut odottaa. Ajattelin joutuvani selvittelemään asioita enemmän itse. Ei mistään olisi mitään tullut, ellei näin olisi toimittu, Lähteenmaa kiittelee. Perehdytyksessä ei ole kyse oppitunneista vaan jatkuvasta prosessista. – Edelleen joudun kyselemään ja soittamaan Villelle.

Myös Pasuri ajattelee homman jatkuvan ensiviikkojen jälkeenkin. – Kuudessa vuodessa on kertynyt kokemusta ja näkemystä. Siksi saa kysyä ja pitää kysyä.

TYÖPAIKKAOHJAAJA oppii toki koko ajan itsekin, Ville Pasuri ihmistuntemusta ja ymmärrystä ihmisten erilaisten toimintatapojen merkityksestä.

– Jokaisella on myös omat, erilaiset vahvuutensa: yksi on hyvä laskemaan, toinen ajamaan trukkia, kolmas on sosiaalisesti taitava. Niitä vahvuuksia alan haeskella, kun vähän kaveriin tutustun, ja niitä koetan perehdytyksessä ruokkia. Tiimityön vahvuus kun on monipuolisuudessa. Joka alan osaajia tarvitaan, Pasuri painottaa.

TEKSTI Erja Saarinen KUVAT Mikko Käkelä

 

Lue koko juttu 19.8. ilmestyvästä Kehittyvästä kaupasta