Maahanmuuttajilta työkaverit oppivat paljon uutta

Jaa

Kauppias Arto Nokelan arki Yasir Faraj Osmanin ja muiden työntekijöiden kanssa sujuu luontevasti. Nokelalla on paljon kokemuksia maahanmuuttajista kaupoissaan Joensuussa, Jyväskylässä ja nyt Riihimäellä K-Supermarket Kumelassa. Hänellä on ollut maahanmuuttajia töissä niin työkokeiluissa, työharjoitteluissa kuin erilaisten kurssien työharjoittelijoina ja vakituisina myyjinäkin. Kokemukset ovat olleet hyviä.

”Monet maahanmuuttajat ovat ahkeria ja heillä on tarve näyttää, että he osaavat ja pärjäävät. Työyhteisötkin ovat tykänneet maahanmuuttajista, heidät koetaan ystävällisiksi työkavereiksi”, Nokela sanoo.

Työhön perehdyttäminen on tärkeä osa kaikkien työntekijöiden alkua kaupassa, myös maahanmuuttajien. ”Esimiehen on huolehdittava siitä, että uusi työntekijä opastetaan tehtäviinsä ja työyhteisö tietää, millä statuksella tämä tulee töihin.”

Maahanmuuttaja tulee usein tyystin toisenlaisen työelämän kulttuurista. Esimiehen onkin kerrottava, mitkä Suomessa ovat työpaikan pelisäännöt: työajat, tauot ja pukeutuminen töissä. Tasa-arvoinen suomalainen työelämä voi tuntua joillekin vieraalta, vaikkapa se että pomona onkin nainen. Nokela on laatinut kaupan pelisäännöistä pienen oppaan, joka jaetaan jokaiselle kauppaan töihin tulevalle ja käydään myös  läpi hänen kanssaan.

Kielitaito ratkaisee

Maahanmuuttajan työllistymisen kuuma kivi on kauppias Nokelan mukaan kielitaito. Monella on motivaatiota oppia suomen kieli ja kielikursseilla on päntätty kieltä päähän, mutta puhumista arkaillaan. ”Yleensä toisella työviikolla juttelu työkavereiden kanssa lähtee käyntiin. Kieliopin osaaminen ei ole niin tärkeää vaan se, että arkinen kielen käyttö sujuu”, Nokela sanoo.

Maahanmuuttajan ammattitaito on hänestä usein yhtä hyvä kuin suomalaisenkin. Moni tulija on lähtöisin kulttuurista, jossa palvelu on luontevaa. Myös miespuoliset maahanmuuttajat osaavat palvella asiakkaita hyvin.

Töissä oppii uutta

Yasir Faraj Osman, 20, on ollut työkokeilussa K-Supermarket Kumelassa hyllyttämässä ja tekemässä muita kaupan töitä. Suomen kieli on vielä vähäistä mutta halu oppia on kova.

”Tykkään olla töissä, sillä töissä oppii ja saa uusia ajatuksia”, hän kertoo.

Eritreasta Suomeen tullut Osman on asunut täällä puolitoista vuotta; muu perhe jäi kotimaahan. Vapaa-aika kuluu muiden eritrealaisten kanssa. Viikonloppuina Osman käy uimahallissa ja pelaamassa jalkapalloa.

”Suomi on hyvä maa ja täällä on kaunis luonto. Minulla ei ole yhtään suomalaista ystävää mutta haluan ystävystyä. Työkaverit kaupassa ovat mukavia ja he puhuvat minulle paljon. Haluaisin jäädä Suomeen ja ryhtyä ajamaan bussia.”

Osmania opastava osastonhoitaja Minna Meriläinen sanoo, että ystävällisen ja hymyilevän maahanmuuttajan kanssa on kiva tehdä töitä. Osman on ahkera ja oma-aloitteinen ja hän kysyy lisää töitä heti, kun hän on saanut kuorman purettua.

”Silloin kun yhteistä kieltä ei ole, tapaa selvittää asia haetaan, kunnes ymmärrys on löytynyt. On kuitenkin mukavaa, että työpaikalla on myös muualta tulleita. On positiivista, että maahanmuuttajat haluavat tehdä töitä ja kokeilla esimerkiksi kaupan alaa. He tuovat työpaikalle väriä ja erilaista elämää, mikä on mukavaa.”

Maahanmuuttaja työyhteisön ilo

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan työyhteisön hyvinvointi paranee, kun siellä työskentelee sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia. Maahanmuuttajat koetaan mukaviksi työkavereiksi, joilta voi oppia paljon uutta.

Tutkija Barbara Bergbom Työterveyslaitokselta sanoo, että työpaikkojen kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän maahanmuuttajien osaamista. Muut alat voisivat ottaa mallia palvelualoilta, joissa maahanmuuttajia on töissä paljon verrattuna moneen muuhun alaan.

Työpaikkojen kaverisuhteet ovat muutoksessa. Joka kuudes maahanmuuttaja ja joka kymmenes suomalaissyntyinen ilmoitti läheisimmän työtoverin olevan kotoisin muusta kulttuurista tai maasta kuin itse. Maahanmuuttajat koetaan hyviksi työkavereiksi mutta vaarana on silti se, että he voivat jäädä työyhteisön ulkopuolelle, jos asiaan ei kiinnitetä huomiota.

 

Teksti Terhi Friman

Kuva Antti Saraja

 

Lue myös Tampereen Hervannan K-kauppojen hyvistä kokemuksista Kehittyvästä Kaupasta nro 9/2017.