Mitä kuuluu työntekijäkokemukselle?

Jaa

Asiakaskokemuksesta on puhuttu kaupan alalla jo vuosien ajan, mutta työntekijäkokemus on tainnut jäädä vähemmälle huomiolle. Koronan vaikutukset näkyvät siinäkin.

Minkälaiseksi koemme oman työmme? Millainen kulttuuri työyhteisössämme vallitsee? Tukeeko työpaikan fyysinen ympäristö paitsi asiakkaiden myös työntekijöiden arkea? Tällaisiinkin asioihin kiteytyy työntekijäkokemuksen käsite.

KORONAVUOSI on tuonut suuria muutoksia työntekijäkokemukseen. Esimerkiksi ruokakauppojen tarkoitusta ei ole tarvinnut etsiä kissojen ja koirien kanssa, kun kaupassakäynti, wc-paperin saatavuus tai lounaat työpaikkaruokalassa lakkasivat olemassa itsestäänselvyyksiä monille suomalaisille.

Myös kaupan fyysinen ympäristö on kevään jäljiltä muuttunut. Verkkokaupan keräilijöiden määrä on kasvanut, ja ihmisten väliin ovat tulleet turvavälit, pleksit ja lattiatarrat. Turvallisuudentunne on noussut merkittäväksi osaksi kaupan fyysistä ympäristöä, ja uusien työvälineiden hankinnassa otetaan ehkä nyt huomioon erilaisia asioita kuin ennen kevättä.

– Kyse voi olla pienistä asioista, kuten kuitin tulostamisesta myyjän sijaan asiakkaalle. Niillä voi kuitenkin olla iso vaikutus työn kannalta, ja muutoksiin tottuminen ottaa aina aikansa, K-ryhmässä muun muassa työntekijäkokemuksesta vastaava Visa Myllyntaus sanoo.

KULTTUURIKAAN ei työyhteisöissä välttämättä ole entisellään. Koronaviruksen kaltainen kriisitilanne voi lisätä muutosvauhdin kierroksia.

Johtamiseen koronavirus on vaikuttanut merkittävästi. Kauppiaat ja esimiehet ovat joutuneet johtamaan liiketoimintaa uudenlaisten, koko ajan muuttuvien ja lisääntyvien tarpeiden ja vaatimusten sekamelskassa. Esimiestyössä on pitänyt uudella tavalla huomioida työntekijöiden pelot ja vaikkapa riskiryhmiin kuuluvat työntekijät.

Työntekijäkokemuksen rakentaminen on jatkuva prosessi. Aihetta on tärkeää pitää esillä useammin kuin vain kerran-pari vuodessa henkilöstötutkimuksen yhteydessä – eihän asiakkailta tai puolisoltakaan kysytä vain kerran vuodessa, että onko kaikki hyvin.

Myllyntauksen mielestä juuri nyt on hyvä aika käydä keskustelua oman kaupan olemassaolon tarkoituksesta, kun kevät ja kesä ovat monella vielä tunnepitoisesti muistissa.

Teksti on tiivistetty 24.9. ilmestyvän Kehittyvän kaupan jutusta. Lue koko Jaakko Mäntyrannan kirjoittama ja Joonas Lehtimäen Tussitaikureista kuvittama artikkeli lehdestä.