”Vastuullisuus osaksi kaikkea ja kaikkien koolaisten työtä”

Jaa

Riikka Joukion tehtävänä on ohjata K-ryhmää entistä vastuullisemmaksi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavammaksi yritykseksi.

ALOITTAESSAAN huhtikuussa Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajana Riikka Joukio otti vastaan tehtävän, joka sisältää paljon mahdollisuuksia ja jonka vaikutukset näkyvät vielä sukupolvien päästäkin.

– K-ryhmä on tehnyt erinomaista vastuullisuustyötä jo pitkään ja saanut siitä tunnustusta monelta eri taholta. Vastuullisuustyö on kuitenkin jatkuvaa tekemistä ja toiminnan parantamista. Tavoitteena on, että vastuullisuustyö on K-ryhmässä jatkossa entistä liiketoimintalähtöisempää ja menee läpi koko organisaation strategiasta yksittäisen työntekijän tasolle, hän sanoo.

Diplomi-insinööri, eMBA Joukio siirtyi K-ryhmään metsäteollisuudesta, jossa hän työskenteli 30 vuotta Metsä Groupissa sekä konsernitasolla että eri liiketoiminta-alueilla. Viimeisimmässä tehtävässään hän oli ilmasto- ja kiertotalousjohtajana.

KAUPPA VOI vastuullisuuden näkökulmasta tarjota Joukion mukaan asiakkailleen mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja ja siten mahdollistaa kestävää elämäntapaa. – Vastuullisten valintojen tekeminen kaupassa ei tänä päivänä ole asiakkaalle vielä ihan helppoa ja vaatii tältä edelleen aika paljon tietämystä, Joukio pohtii.

K-ryhmässä on Joukion mukaan tehty paljon hienoja toteutuksia asiakkaiden vastuullisten valintojen helpottamiseksi. Esimerkkinä hän nostaa esiin K-Latauksen, jossa jokainen auton lataus tuotetaan uusiutuvalla energialla. Asiakkaan omaa vastuullista toimintaa tukee puolestaan uudistus, jossa omien merkkien – Pirkka, Pirkka Parhaat ja K Menu – pakkauksiin tulee selkokielinen lajitteluohje korvaamaan kuvalliset materiaalimerkit. Rakentamisen ja talotekniikan kaupasta hän nostaa esimerkiksi laajat kotimaiset valikoimat niin tuotteissa kuin palveluissakin. Niitä valitsemalla tukee suomalaista työtä.

– Oikeastaan olen yllättynyt, kuinka paljon enemmän täällä tehdään vastuullisuustyötä kuin mistä tiesinkään.

ILMASTONMUUTOKSEN ja luontokadon hillitsemiseen Joukio suhtautuu toiveikkaasti, koska niihin on keinoja vaikuttaa.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta kaikkein tärkeintä on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Yksilötasolla se voi olla vaikka oman kulutuksen hiilijalanjäljen seurantaa K-Ostokset-sovelluksessa ja yritystasolla pyrkimys hiilineutraaliksi toimijaksi, kuten K-ryhmä on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Joukion mukaan ympäristövastuun ohella sosiaalisen vastuun merkitys yrityksissä korostuu tulevaisuudessa. – Sosiaalisen vastuun teemoja yrityksissä ovat muun muassa henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen liittyvät asiat sekä yhdenvertaisuus, tasa-arvo, monimuotoisuus ja mukaan ottava kulttuuri. Keskokin on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta työyhteisöissään.

Yhteiskuntasuhteet ovat Joukion vastuualueen toinen kokonaisuus. Niitäkin on tarkoitus hoitaa vahvasti liiketoimintalähtöisesti. Keskon toimialojen kanssa tehdään vaikuttamisohjelma, jossa muun muassa valitaan tärkeimmät esillä pidettävät teemat.

– Meillä on paljon annettavaa esimerkiksi yhteiskunnan sähköistymiseen liittyvään keskusteluun ja voimme tarjota myös ratkaisuehdotuksia, Joukio sanoo.

Ehkä suurin Joukion havaitsema ero entisen ja nykyisen työn välillä on toiminnan nopeatempoisuus.

– K-KAUPOISSA on päivittäin 1,9 miljoonaa asiakaskohtaamista. Osana näin monen ihmisen arkea toimintamme kiinnostaa sekä mediaa että kuluttajia. Keskustelua herättäviin asioihin ja kysymyksiin on vastattava ripeästi.

Joukio ryhtyy hyvillä mielin johtamaan vastuullisuustyötä K-ryhmässä. Uutta opittavaakin riittää, kun asioita katsoo nyt eri vinkkelistä kuin aiemmin.

Työssään Joukio haluaa juurruttaa K-ryhmään toimintatavan, jossa vastuullisuus on osa kaikkea tekemistä ja osa kaikkien tekemistä.

– Jokainen tekee sen, mitä oma työ mahdollistaa. Kaupoissa tehdään valtava määrä käytännön vastuullisuusvalintoja ja kaupan työntekijät voivat tukea asiakkaita vastuullisten valintojen tekemisessä. Keskossa huolehditaan siitä, että vastuullisuustyötä tehdään tavoitteellisesti ja tulevaisuutta silmällä pitäen koko K:n tasolla.

TEKSTI Tanja Ruotsi KUVA K-ryhmä

 

Lue koko juttu 19.8. ilmestyvästä Kehittyvästä kaupasta