Lehdistötiedote: Kilpailulain muutosehdotus ei ota huomioon K-ryhmän rakennetta

Jaa

K-kauppiasliiton puheenjohtaja, diplomikauppias Tomi Korpisaari sanoo, että osana terveen kilpailun edistämisohjelmaa julkistettu kilpailulain muutosesitys pohjautuu virheelliseen kuvaan K-ruokakauppiaiden ja K-ryhmän toimintamallista. Korpisaaren mukaan ehdotuksessa ei oteta huomioon sitä pääasiaa, että K-ryhmän ostotoiminta ei ole keskitettyä hankintaa kuten pääkilpailijalla, vaan K-ryhmässä ostoja tekevät paikallisesti yli 900 itsenäisenä yrittäjänä toimivaa K-ruokakauppiasta ja Ruokakesko.

Hallitus käsitteli iltakoulussaan 19.9.2012 terveen kilpailun edistämisohjelmaa, jonka mukaan kilpailulakiin on tarkoitus lisätä päivittäistavarakauppaa koskeva pykälä, jonka mukaan päivittäistavarakaupan toimijan todettaisiin olevan määräävässä markkina-asemassa, jos sen markkinaosuus Suomessa ylittää 30 %.

Korpisaari toteaa, että K-ryhmän toiminnassa korostuu itsenäisten K-ruokakauppiasyrittäjien yhteistyö pienten, paikallisten tavarantoimittajien kanssa. ”Tämä paikallinen toiminta erottaa K-ryhmän keskitetysti toimivasta pääkilpailijasta sekä edistää pienten, paikallisten tavarantoimittajien asemaa ja parantaa kuluttajille tarjolla olevaa valikoimaa.”

Korpisaari painottaa, että avoin ja reilu kilpailu on K-ruokakauppiaille erityisen tärkeää, koska jokaisella K-ruokakauppiaalla on oma yrityksensä, ja K-ruokakauppiaat kilpailevat vahvasti myös keskenään. ”Meidän toimintamallimme optimoi paikallisten asiakkaiden ja tavarantoimittajien edut, voimme tarjota kussakin kaupassa kuluttajille juuri heidän tarpeidensa mukaisen valikoiman. K-ruokakauppias on aidosti paikallinen yrittäjä, työllistäjä ja veronmaksaja.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mettälä, K-kauppiasliitto, puh. 0500 475931, matti.mettala@k-kauppiasliitto.fi

K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja Tomi Korpisaari, puh. 0400 463124, tomi.korpisaari@k-maatalous.fi

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö, johon kuuluvat kaikki yli 1200 K-kauppiasta. K-kauppiasliiton perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten etujen ajaminen. Liitto viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan.