Toiminta

Jaa
K-kauppiasliitto kehittää ja vahvistaa K-kauppiasyrittäjyyttä ja ajaa K-kauppiaiden yhteisiä etuja. Liitto tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä menestymään työssään. K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johtokunnissa ja toimialayhdistysten ja liiton hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa mm. osallistumalla kaupan alan järjestöjen toimintaan. Kauppiaiden tukena toimii 16 hengen toimisto.

Järjestötyö

K-kauppiasliiton tehtävänä on K-kauppiaiden ja Keskon välisen kaupallisen yhteistyön organisointi. Yhteistyötä tekevät noin 60 K-kauppiaiden keskuudestaan valitsemaa ns. luottamuskauppiasta. Luottamuskauppias edustaa alueen, ketjun tai toimialan K-kauppiaita K-kauppiasliiton toimielimissä. Luottamuskauppiaiden työtä tukee K-kauppiasliiton toimiston henkilökunta. Yhteystiedot löydät täältä.

K-kauppiasliiton ja Keskon välistä yhteistyötä tehdään kolmella tasolla:

1. Ketjujen johtokunnat

Vähittäiskauppaketjuun kuuluvat K-kauppiaat valitsevat keskuudestaan ketjun johtokunnan, joka edustaa ketjun jäsenkauppiaita. Kesko kuulee ketjun kauppiaiden näkökulmia ketjun toiminnan kehittämisessä johtokunnan kautta. Ketjun johtokunta voi tehdä Keskolle aloitteita ketjun kehittämisessä. Ketjujen johtokunnilla on keskimäärin seitsemän kokousta vuodessa.

2. Toimialayhdistykset
K-ruokakauppiasyhdistys, K-rautakauppiasyhdistys ja K-erikoiskauppiasyhdistys

K-kauppiaat ovat oman toimialansa K-kauppiasliiton toimialayhdistyksen henkilöjäseniä. K-kauppiasliiton toimialayhdistyksen keskeisintä toimintaa on ketjujen johtokuntien tekemä yhteistyö Keskon kanssa vähittäiskauppaketjujen kehittämisessä.

Toimialayhdistyksen hallituksella, jolla on neljä kokousta vuodessa, on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ovat ketjujohtokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Toimialayhdistyksen hallituksen kokouksissa on mukana kutsuttuina Keskon toimialayhtiön toimitusjohtaja sekä Keskon vähittäiskauppaketjun ketjujohtaja sekä tarvittaessa muita Keskon johtajia. Hallituksen kokouksissa analysoidaan toimialan kauppiasketjujen menestymistä markkinoilla ja luodataan tulevaisuuden näkymiä.

3. K-kauppiasliiton hallitus

K-kauppiasliiton hallitus ohjaa K-kauppiasliiton toimialayhdistysten, ketjujohtokuntien ja K-kauppiasliiton toimiston toimintaa. Liiton hallituksella on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. hallituksen jäsenet ovat K-toimialayhdistysten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Hallituksen kokouksiin, joita on neljä vuodessa, osallistuu kutsuttuna Kesko-konsernin pääjohtaja.

Kaupan alan edunvalvonta

K-kauppiasliitto toimii myös aktiivisesti kaupan alan järjestöissä, ja sillä on edustajapaikkoja mm. Elinkeinoelämän keskusliitossa, Kaupan liitossa, Päivittäistavarakauppa ry:ssä, kuten edustajistoissa, hallituksissa, valiokunnissa ja työryhmissä.

Muu toiminta

Perustehtävänsä eli järjestötyön ja kaupan alan edunvalvonnan lisäksi K-kauppiasliitto antaa jäsenilleen lainopillista neuvontaa, toteuttaa K-kauppiasyrittäjyyttä tukevia hankkeita, julkaisee K-kaupan ammattilehteä Kehittyvää kauppaa ja Kauppias -jäsenlehteä sekä järjestää ammatillisia tapahtumia K-kauppiaille ja heidän henkilökunnalleen.