K-köpmannaförbundet

Jaa

K-köpmannaförbundet är en samarbets- och intressebevakningsorganisation för alla K-köpmän i Finland. Till K-köpmannaförbundet hör över 1100 K-köpmän.
 

K-köpmannaförbundets grundläggande uppgift är att utveckla och förstärka K-köpmannaföretagsamheten samt att driva sina medlemmars gemensamma intressen.

Tilläggsinformation: Leena Salo, leena.salo@k-kauppiasliitto.fi