Historia

Jaa

K-kauppiasliiton historiasivusto kertoo tiivistetysti vuosikymmenittäin K-kauppiasliiton ja K-kauppiaiden taipaleen aina 100-vuotisjuhlavuoteen 2012 saakka. Historiasta on julkaistu myös yli 500-sivuinen K100-historiakirja, johon näiden sivujen tekstit pohjautuvat.

 

K-kauppiasliiton historiasivusto kertoo tiivistetysti vuosikymmenittäin K-kauppiasliiton ja K-kauppiaiden taipaleen aina 100-vuotisjuhlavuoteen 2012 saakka. Historiasta on julkaistu myös yli 500-sivuinen K100-historiakirja, johon näiden sivujen tekstit pohjautuvat. Voit tilata K-100 historiakirjan täältä.

Poimintoja K-kauppiasliiton historian merkkipaaluista

 • 1879 elinkeinovapaus, joka mahdollisti kauppiastoiminnan kehittymisen
 • 1907 Maakauppias-lehden ensimmäinen numero ilmestyy
 • 1912 Suomen Maakauppiasliitto perustetaan Tampereen Palokunnantalolla 11.8.; kokouksessa esillä Roope Järvisen laatima 10 kohdan tavoiteohjelma, joka oli hyvin kaukonäköinen (käsitteli kauppiastoiminnan perusedellytysten kehittämistä)
 • 1918 perustettiin Suomen Kaupunkien Vähittäiskauppiasliitto
 • 1921 em. liitot yhdistyivät Suomen Vähittäiskauppiasliitoksi (SVL)
 • 1920- ja 1930-luvulla kehitettiin kauppiaille tukipalveluita, mm. neuvontapalvelu
 • 1931 K-tavaramerkki otetaan käyttöön, K-kahvi tulee myyntiin
 • 1933 kauppiaille mainos- ja propagandatoimisto ja oma yleisölehti Pirkka
 • 1940 Kesko perustetaan, syntyy K-ryhmä
 • 1947 käyttöön K-ryhmän yhteinen tunniste, K-kilpi, ”laadun tae”
 • 1950-luvulla syntyi K-markkinointijärjestelmä, ja liiton puolella tähän liittyen tavara-alajaostot
 • 1951 perustettiin K-instituutti K-ryhmän yhteiseksi koulutuslaitokseksi, koulutus nostettiin tärkeäksi tekijäksi
 • 1955 perustettiin nuorisojaosto, josta tuli eri vaiheiden jälkeen nimeltään K-Team, jonka järjestämä K-Team Päivät lienee nykyään Suomen suurin yhden yritysryhmän henkilöstötapahtuma
 • 1968 sääntöjä uudistettiin, ja liitosta tuli pelkästään Kesko Oy:n osakaskuntaan kuuluvien K-kauppiaiden järjestö (vuosi 1973 oli ensimmäinen, jolloin liiton jäseninä oli pelkästään K-kauppiaita, aina siihen asti jäseninä oli ollut myös muita kauppiaita, aikanaan myös esim. T-kauppiaita)
 • 1970- ja 1980-luvuilla keskeisiä asioita olivat Keskon kauppapaikkatoiminta sekä erikoiskauppojen roolin esiinmarssi liitossa
 • 1992 tuli voimaan uusi kilpailulaki
 • 1994 alkoi K-ryhmän ketjutoimintauudistus
 • 1995 liiton nimeksi K-kauppiasliitto
 • 2000-luku
   • 1.1.2001 ketju-uudistus K2 voimaan
   • kilpailukykyä ja -etua ketjutoiminnan ja kauppiasyrittäjyyden yhdistelmällä
   • ketjutason asioiden päätöksenteko liitolta Keskolle
    liiton tavoitteena rakentaa K-kauppiuudesta kilpailuetu
   • painopisteeksi työkalujen ja toimintamallien rakentaminen kauppiaiden kauppakohtaisen johtamisen tueksi
 • 2011 uusi strategia ”seuraavat sata vuotta”
   • keskittyminen K-kauppiasammatin toimintaedellytysten ja K-ryhmän menestyksen vahvistamiseen niin, että vuonna 2112 juhlitaan menestyvien K-kauppiaiden liiton 200-vuotisjuhlia
 • 2012 K-kauppiasliitto täyttää 100 vuotta.