Siirry sisältöön

1980-luku

Erikoiskaupan esiinmarssi

Käyttötavarakaupan siirtyminen erikoisketjuihin johti 1980-luvun puolella siihen, että SVL:n tekstiili- ja kenkäjaosto muuttui vuoden 1985 alussa erikoiskauppajaostoksi, jonka sisälle perustettiin jokaiselle tavara-alalle (K-vaatehuone-, K-kenkäkauppa- ja Kesport, Musta Pörssi sai sen vuonna 1988) oma valtakunnallinen toimikunta. Ne vastasivat kaupan kehittämisestä koko maassa. Jaosto ryhtyi myös vuonna 1985 järjestämään erikoiskaupan päiviä. Erikoiskauppajaoston perustaminen oli pitkälti liiton puheenjohtaja Kalevi Savolaisen (1981–1988) aikaansaannos.

Julkaisutoiminnasta tutkimukseen

SVL:n julkaisutoiminnasta vastasi Kauppiaitten Kustannus, jonka tärkeimmät lehdet olivat asiakaslehti Pirkka ja Kauppias. Pirkan levikki rikkoi vuonna 1979 miljoonan rajan, ja kaksi vuotta myöhemmin laskettiin, että lehteä luki jopa 2,3 miljoonaa suomalaista. Pirkka oli maan luetuin aikakauslehti. Kauppias sen sijaan koki kovia vuonna 1986, kun se lakkautettiin ja sen tilalle perustettiin Kehittyvä Kauppa. Uudelle lehdelle haettiin laajempaa lukijakuntaa, sillä sen kohderyhmäksi otettiin K-kauppiaiden ja kauppojen henkilökunnan lisäksi myös keskolaiset ja teollisuuden tavarantoimittajat. Kauppias alkoi ilmestyä jälleen vuonna 1989 liiton tiedotuslehtenä. Kauppiaitten Kustannus julkaisi myös kirjallisuutta ja kalentereja.

Vuonna 1983 Kauppiaitten Kustannus perusti K-Valmennus Oy:n, jonka tehtävänä oli hoitaa mestarimyyjäkoulutusten järjestelyt. Seuraavana vuonna yhtiön nimi muutettiin SV-Tietopalvelu Oy:ksi, koska yhtiö aloitti myös tutkimusten teon.

SVL muuttuvassa maailmassa

SVL:n piirien rajat olivat 1940-luvun lopulta lähtien olleet samat kuin Keskon konttorien rajat. Kun Kesko ryhtyi 1970-luvulla vähentämään konttoripiirejään, myös liitto yhdisti piirejä toisiinsa. Sama kehitys jatkui myös 1980-luvulla. SVL:n piiritoiminnan kutistuminen johti lopulta siihen, että piirien edustajista koostunut liittoneuvosto yhdistettiin hallitukseen. Vuoden 1988 alussa aloitti toimintansa liittohallitus, joka koostui vanhasta hallituksesta ja piirien edustajista. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Tuominen (1989–1992).

SVL:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Osmo Nurmiharju (1984–1990), joka tuli liittoon Keskosta. Tämän jälkeen jokainen uusi toimitusjohtaja on tullut Keskosta, asia mistä moni kauppias ei lainkaan pitänyt. Toimitusjohtajat myös vaihtuivat tästä lähtien aikaisempaa tiheämmin.

SVL:n rinnalla toinen yhteistyökohde oli Keskon hallintoneuvosto, joka oli joidenkin K-kauppiaiden mielestä liittoa tärkeämpi foorumi. Hallintoneuvostossa K-kauppiaat pääsivät käyttämään valtaansa muun muassa pääjohtajanimityksissä ja suurten linjausten teossa.