2000-luku

Jaa

Kaksi isoa muutosta

K-ryhmässä tapahtui vuosituhannen vaihteessa kaksi isoa muutosta. Ensimmäinen näistä oli Keskossa tehty hallinnollinen uudistus. K-kauppiaista muodostettu hallintoneuvosto lakkautettiin ja sen tilalle tuli hallitus, joka aloitti toimintansa vuoden 2001 alussa. Näin K-kauppiasliiton kanssa ”kilpaileva” organisaatio lakkautettiin ja Keskosta tuli ”oikea” pörssiyhtiö, kun päätäntävaltaa siirrettiin K-kauppiailta myös muille sijoittajille.

Toinen iso muutos johtui siitä, että 1990-luvulla K-ryhmän markkinaosuus ruokakaupassa oli lähtenyt laskuun ja kilpailevan S-ryhmän nopeaan nousuun. Vuonna 2001 K-ryhmässä toteutettu ketju-uudistus oli K-ryhmässä suuri mullistus, sillä nyt kaupallisen toiminnan päätäntävalta siirrettiin K-kauppiasliiton ketjujohtokunnilta Keskon ketjuyksiköihin. Nyt myös ketjuista tuli Keskon brändejä ja kauppiaat tekivät Keskon kanssa ketjusopimuksen, jonka mukaan heiltä perittiin ketjumaksu.

K-kauppiasliiton organisaatio pysyi ketju-uudistuksen yhteydessä koskemattomana. Liiton luottamuskauppiaat laittoivat itsensä likoon ketjutuksen onnistumisen puolesta, samoin liiton toimisto toimitusjohtaja Paavo Moilasen (2000–2005) johdolla. Asiasta tiedotettiin jatkuvasti Kauppiaassa, minkä lisäksi liitto järjesti ketjutuksesta kertovia tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Liitolle laadittiin tällöin myös oma strategia ja K-kauppiaille arvot, minkä pohjalta liitto järjesti laajamittaisen koulutustapahtumien sarjan, joissa arvot ”jalkautettiin” kentälle. Kaikki eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä uuteen ketjusopimukseen ja esimerkiksi joukko Citymarket-kauppiaita nousi ”kapinaan”. Ketjutus kuitenkin toteutui seuraavien vuosien kuluessa.

Kauppiaat edellä

K-kauppiasliitto ja Keskon uusi pääjohtaja Matti Halmesmäki toivat kauppiaat takaisin K-ryhmän menestystekijäksi 2000-luvun puolivälissä. Liitto korosti asiaa laajalla imagomainoskampanjalla. Liitto laati myös uuden strategian, joka otettiin käyttöön vuonna 2007. Sen mukaan K-kauppiaiden yhteistyötä ja liittoa kehitettäisiin. Liitto haluttiin saada lähemmäs jäsenkuntaa, mikä tapahtuisi parantamalla ketjujen johtokuntatyötä ja liiton toimiston toimintaa. Puheenjohtaja Pentti Kallialan(2003–2007) ja toimitusjohtaja Matti Mettälän (2005–) johdolla liittoa ryhdyttiin nyt muuttamaan K-kauppiaita palvelevaksi järjestöksi, jonka jäsenpalveluihin lukeutuivat neuvonta-, koulutus-, yhdessäolo- ja hyvinvointipalvelut sekä erilaiset jäsenedut.

Vuonna 2008 Kesko aloitti valmistautumisen seuraavaan ketju-uudistukseen. Jos 2000-luvun alun ketju-uudistus toi Keskolle välineet johtaa ja ohjata ketjutoimintaa, tuli puheenjohtaja Esa Kiiskisen (2008–) mukaan tällä kertaa luoda K-kauppiaille sellaisia tietoteknisiä työkaluja, joiden avulla ketjutoimintaa voitiin viedä yksilöllisempään ja joustavampaan suuntaan. Vuonna 2010 tehtiin myös uudet ketjusopimukset, joiden laatimisessa K-kauppiasliitto oli jälleen vahvasti mukana.