Siirry sisältöön

Poimintoja

K-kauppiasliiton historiasivusto kertoo tiivistetysti vuosikymmenittäin K-kauppiasliiton ja K-kauppiaiden taipaleen aina 110-vuotisjuhlavuoteen 2022 saakka.

Vuonna 2012 julkaistiin K-kauppiasliiton 100-vuotishistoriateos K100, johon näiden sivujen tekstit pohjautuvat 2010-lukua lukuunottamatta.

Poimintoja K-kauppiasliiton historian merkkipaaluista

 • 1879 elinkeinovapaus, joka mahdollisti kauppiastoiminnan kehittymisen
 • 1907 Maakauppias-lehden ensimmäinen numero ilmestyy
 • 1912 Suomen Maakauppiasliitto perustetaan Tampereen Palokunnantalolla 11.8.; kokouksessa esillä Roope Järvisen laatima 10 kohdan tavoiteohjelma, joka oli hyvin kaukonäköinen (käsitteli kauppiastoiminnan perusedellytysten kehittämistä)
 • 1918 perustettiin Suomen Kaupunkien Vähittäiskauppiasliitto
 • 1921 em. liitot yhdistyivät Suomen Vähittäiskauppiasliitoksi (SVL)
 • 1920- ja 1930-luvulla kehitettiin kauppiaille tukipalveluita, mm. neuvontapalvelu
 • 1931 K-tavaramerkki otetaan käyttöön, K-kahvi tulee myyntiin
 • 1933 kauppiaille mainos- ja propagandatoimisto ja oma yleisölehti Pirkka
 • 1940 Kesko perustetaan, syntyy K-ryhmä
 • 1947 käyttöön K-ryhmän yhteinen tunniste, K-kilpi, ”laadun tae”
 • 1950-luvulla syntyi K-markkinointijärjestelmä, ja liiton puolella tähän liittyen tavara-alajaostot
 • 1951 perustettiin K-instituutti K-ryhmän yhteiseksi koulutuslaitokseksi, koulutus nostettiin tärkeäksi tekijäksi
 • 1955 perustettiin nuorisojaosto, josta tuli eri vaiheiden jälkeen nimeltään K-Team, jonka järjestämä K-Team Päivät lienee nykyään Suomen suurin yhden yritysryhmän henkilöstötapahtuma
 • 1968 sääntöjä uudistettiin, ja liitosta tuli pelkästään Kesko Oy:n osakaskuntaan kuuluvien K-kauppiaiden järjestö (vuosi 1973 oli ensimmäinen, jolloin liiton jäseninä oli pelkästään K-kauppiaita, aina siihen asti jäseninä oli ollut myös muita kauppiaita, aikanaan myös esim. T-kauppiaita)
 • 1970- ja 1980-luvuilla keskeisiä asioita olivat Keskon kauppapaikkatoiminta sekä erikoiskauppojen roolin esiinmarssi liitossa
 • 1992 tuli voimaan uusi kilpailulaki
 • 1994 alkoi K-ryhmän ketjutoimintauudistus
 • 1995 liiton nimeksi K-kauppiasliitto
 • 2000-luku
  • 1.1.2001 ketju-uudistus K2 voimaan
  • kilpailukykyä ja -etua ketjutoiminnan ja kauppiasyrittäjyyden yhdistelmällä
  • ketjutason asioiden päätöksenteko liitolta Keskolle
   liiton tavoitteena rakentaa K-kauppiuudesta kilpailuetu
  • painopisteeksi työkalujen ja toimintamallien rakentaminen kauppiaiden kauppakohtaisen johtamisen tueksi
 • 2010-luku
  • 2011 liiton uusi strategia ”Seuraavat sata vuotta”: keskittyminen K-kauppiasammatin toimintaedellytysten ja K-ryhmän menestyksen vahvistamiseen
  • 2012 K-kauppiasliitto täyttää 100 vuotta
  • 2015 K-kauppiasyrittäjät Keskon uuden strategian keskiöön
  • 2016 kaupan aukioloajat vapautuivat
  • 2018 uusi alkoholilaki voimaan
  • 2020 koronapandemia saavutti Suomen
 • 2022 K-kauppiasliitto täyttää 110 vuotta.

K100 – K-kauppiasliiton 100-vuotishistoriikki

Tee lukumatka K-kauppiaiden ja K-ryhmän sadan vuoden taipaleeseen osana suomalaisen kaupan ja yhteiskunnan kehitystä.

Voit tilata yli 500-sivuisen K100-teoksen täältä.