Siirry sisältöön

2010-luku

Taloudellisesta taantumasta ennätystuloksiin

Vuosikymmenen alkupuolta leimasi taloudellinen taantuma. Suomen talouden heikko yleistilanne alkoi näkyä vähittäiskaupassa vuoden 2012 syksystä alkaen. Taloustilanteesta ja kiristyneestä kilpailusta johtuen K-kauppiaiden kaupallinen menestys oli enimmäkseen vaisua aina vuoteen 2016 asti.

Vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla tuli voimaan kaksi lakimuutosta, jotka paransivat huomattavasti etenkin päivittäistavarakauppojen toimintaedellytyksiä. Kaupan aukioloajat vapautuivat vuoden 2016 alusta. Muutos kasvatti suurten päivittäistavarakauppojen myyntiä, mutta samalla poistui pienten, alle 400 neliömetristen ruokakauppojen pitkään aukioloon perustunut kilpailuetu.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen uuden alkoholilain ansiosta päivittäistavarakaupat pääsivät laajentamaan juomatarjontaansa, kun alkoholipitoisuuden yläraja nousi 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin ja alkoholituotteiden valmistustaparajoite poistui.

K-ryhmässä päätettiin vuosikymmenen aikana useista ketjumuutoksista: Kookenkä-ketju syntyi, kun K-Kenkä ja Andiamo yhdistettiin vuonna 2012. Seuraavana vuonna Musta Pörssi -ketju lakkautettiin. K-Extra-kaupat puolestaan sulautettiin K-Market-ketjuun vuonna 2015, ja seuraavana vuonna K-liikenneasemat irrotettiin omaksi ketjukseen. Vuonna 2017 Rautia ja K-rauta yhdistyivät K-Rauta-ketjuksi. Samana vuonna Kesko myi K-maatalouden liiketoiminnot ruotsalaiselle Lantmännen Agrolle, jolloin maatalouskauppaan keskittyneet kauppiaat irtautuivat K-ryhmästä.

Keskon ja K-kauppiaiden väliset ketjusopimukset todettiin ketjutoiminnan arvioinnissa toimiviksi, vaikka niiden synnyttäminen ja käyttöönotto olikin ollut 10 vuotta aikaisemmin haasteellista. Sopimuksiin tehtiin vuosikymmen aikana vain pieniä päivityksiä.

Vuonna 2015 aloitettiin Keskon uuden pääjohtajan Mikko Helanderin johdolla K-ryhmän kasvustrategian työstäminen, jonka keskiöön nostettiin K-kauppiasyrittäjät ja kauppakohtainen liikeidea. Strategian jalkauttaminen eteni vauhdikkaasti: Kesko osti Suomen Lähikaupan vuonna 2016, ja valtavan integrointiurakan aikana yli 400 Siwaa ja Valintataloa muutettiin K-ruokakaupoiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Samana vuonna toteutui myös Suomen johtavan teknisen tukkukaupan Onnisen osto.

Uuden strategian ja Suomen Lähikaupan oston myötä otettiin käyttöön monikauppamalli, joka yleistyi etenkin K-ruokakauppiaiden keskuudessa. Vuoden 2020 loppuun mennessä lähes neljäsosalla K-kauppiaista oli useampi kuin yksi kauppa.

K-kauppojen digitalisoituminen eteni vauhdilla. Kesko kehitti kauppiaille tietoteknisiä työkaluja kaupan toiminnan tehostamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Myös verkkokaupan kehittämiseen panostettiin tosissaan. Kesko ja K-kauppiaat suunnittelivat ja hioivat verkkokauppaan liittyvät prosessit K-kauppojen verkkokauppakonseptiksi. Ensimmäinen uuden konseptin mukainen ruoan verkkokauppa aloitti asiakastoimitukset kesäkuussa 2016.

Vuosikymmen päättyi dramaattisesti, kun Suomeen iski maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka vaikutukset niin ihmisiin kuin talouteenkin olivat valtavat. Pandemia ja siitä johtuneet viranomaisrajoitukset kohtelivat yrityksiä eri tavoin. Päivittäistavarakauppa sekä rauta- ja sisustuskauppa kuuluivat pandemiasta hyötyjiin. K-kauppiaiden myynti ja kannattavuus nousivat vuonna 2020 kaikkien aikojen ennätykseen ja Keskon tulos oli sen historian paras.

Verkkokaupan kasvu räjähti keväällä 2020 täysin uudelle tasolle koronatartuntojen välttämisen ja riskiryhmien liikkumisrajoitusten kiihdyttämänä. Kymmenen vuoden kehitys saavutettiin muutamassa viikossa. K-ryhmän ruokakauppojen myynti verkon kautta lähes nelinkertaistui, ja K-Rautojen sekä vapaa-ajan verkkokauppojen myynti lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Seuraavaa 100 vuotta rakentamassa

K-kauppiasliiton uusi strategia ”Seuraavat 100 vuotta” otettiin käyttöön juhlavuoden 2012 kynnyksellä. K-Teamin aluetoiminta ajettiin alas, eikä aluetapahtumia K-kauppiaille ja heidän henkilökunnalleen järjestetty enää vuoden 2011 jälkeen. Sen sijaan K-ryhmäläisten yhteinen ammattitapahtuma K-Team Päivät nousi vuosikymmenen aikana uuteen kukoistukseensa, ja vuoden 2019 tapahtumaan osallistui peräti 7 500 K-ryhmäläistä ja yhteistyökumppania.

K-kauppiasliiton 100-vuotisjuhlavuotta vietettiin monin eri tavoin. Alkuvuodesta julkaistiin K-kauppiasliiton historiikki K100 ja aloitettiin Kehitysvammaliiton kanssa Monenlaisia tuloksentekijöitä -yhteistyöhanke, jonka avulla K-kauppiaat palkkasivat kauppoihin kehitysvammaisia työntekijöitä. Kauppaat olivat esillä mediassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja juhlavuoden huipentuma oli 1400 kutsuvieraan juhlagaala Finlandia-talossa.

K-kauppiasliiton puheenjohtajana vuonna 2012 aloittanut Tomi Korpisaari menehtyi huhtikuussa 2016, jonka jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Toni Pokela (2016-). Hänen ja toimitusjohtaja Jaana Hertsbergin (2012-) johdolla liiton toimintaa uudistettiin vastaamaan yhä nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön.

K-kauppiasliiton toiminnassa painotettiin aiempaa enemmän edunvalvontaa. Vuonna 2012 käynnistettiin kauppiaiden lakineuvonta, joka vakiintui nopeasti yhdeksi liiton tärkeimmäksi palveluksi. Liitto otti aktiivisesti kantaa ja antoi lausuntoja K-kauppiaiden toimintaedellytyksiin vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista. Erityisen aktiivisia oltiin kilpailu-, aukiolo- ja alkoholilakiin liittyvissä asioissa. Koronapandemian aikana päätavoite oli turvata K-kauppojen aukiolo. Aukioloa ja asiakasmääriä koskevilta toimintarajoituksilta vältyttiin, kun kaupat toteuttivat omaehtoisesti ja ennakoivasti tartuntariskejä minimoivia turvatoimenpiteitä, eikä kaupoissa syntynyt tartuntaryppäitä. Yhteistyö Keskon ja kaupan alan järjestöjen kanssa oli vaikuttamistyössä keskeistä.

K-kauppiasliitto vahvisti asemaansa Keskon ankkuriomistajana lisäämällä merkittävästi omistuksessaan olevien osakkeiden määrää. Vuosikymmenen alussa K-kauppiasliitolla oli 8,88 prosenttia Keskon äänivallasta, ja vuosikymmenen lopussa osuus oli kasvanut 13,05 prosenttiin. Myös kaikki omistuksessa olleet B-osakkeet vaihdettiin äänivaltaisemmiksi A-osakkeiksi.

Vuonna 2013 K-kauppiasliitto käynnisti yhdessä Keskon kanssa ohjelman työttömien nuorten työllistämiseksi K-ryhmään. Hankkeen aikana lähes 1 800 kohderyhmään kuuluvaa nuorta palkattiin töihin K-kauppoihin ja Keskoon. Työnantajakuvaa vahvistettiin K-duuni-kilpailuilla sekä K-kauppiaiden vastuullisuustyöstä kertovilla Pieni suuri teko -sometarinoilla.

Vähittäiskaupan koulutustarpeita tukemaan avattiin ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuus vuonna 2014. Samana vuonna aloitettiin sosiaalisen median koulutukset kauppiaille.

Joulukuussa 2015 liitto myi vähemmistöosuutensa vuonna 1951 toimintansa aloittaneesta K-instituutista Keskolle ja koulutuspalvelut keskitettiin Keskoon. Vuonna 2017 Kesko lanseerasi digitaalisen koulutusportaalin K-Academyn K-kauppojen ammatillisia koulutarpeita varten. Toisen asteen koulutusreformiin vastattiin kouluttamalla K-kauppoihin yli 1000 työpaikkaohjaajaa.

K-kauppojen ja Keskon yhteinen henkilökuntaetu otettiin käyttöön vuonna 2017 ja käytännössä kaikki K-kauppiaat liittyivät heti mukaan järjestelmään. Sopivaa alennusmallia oli hahmoteltu jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta osapuolet olivat tyrmänneet ehdotukset. Nyt tahtotila oli yhteinen ja ratkaisu löytyi.

Liiton viestintää digitalisoitiin aktiivisesti. Viestinnän kivijalkoina toimineet Kauppias-jäsenlehti sekä K-kaupan ammattilehti Kehittyvä kauppa uudistettiin ja niiden rinnalle tulivat digitaaliset näköislehdet, uutiskirjeet sekä sosiaalisen median kanavat. Lehtien toimituksissa siirryttiin digitaaliseen toimitusjärjestelmään. Jatkuvan kehitystyön ansiosta K-kauppiaita ja kauppoja koskevia uutisia pystyttiin jakamaan monikanavaisesti.

Koronavuonna 2020 K-kauppiasliitto otti yhdistystoiminnassa todellisen digiloikan: Lähes yhdessä yössä siirryttiin lähikokouksista etäkokouksiin. Myös erilaiset koulutukset ja tapaamiset järjestettiin virtuaalisesti.

Liiton toimisto muutti Katajanokalta väliaikaisiin tiloihin Sörnäistenkadulle joulukuussa 2016 ja nykyisiin tiloihin Helsingin Kalasatamaan K-Kampukselle vuoden 2020 alussa. Toiminta samassa rakennuksessa Keskon kanssa parantaa tehokkuutta ja tarjoaa erinomaiset puitteet yhteistyön tiivistämiseen edelleen.