Siirry sisältöön

1950-luku

Siikajärven opisto

Espoon Siikajärven rannalle kohosi 1950-luvun alussa uusi, uljas Vähittäiskauppiasopisto. Opetus siellä alkoi lokakuussa 1951, ja avajaiset pidettiin marraskuussa. Siikajärvelle haluttiin keskittää K-kauppiaiden ja varsinkin heidän jälkeläistensä koulutus. Opetus jakaantui kauppiaan ammattiin tähtäävään pitkäkestoiseen opistolinjaan ja erilaisia erikoiskursseja tarjoavaan lyhytkestoiseen kurssilinjaan. Nyt otettiin myös käyttöön diplomikauppiaan tutkinto ja arvonimi. Ensimmäiset diplomikauppiaan arvonimet luovutettiin SVL:n 40-vuotisjuhlakokouksessa 7.7.1952 Tampereella.

Vähittäiskauppiasopistosta SVL sai myös erilaisten tilaisuuksien pitopaikan. Esimerkiksi kun SVL ja Kesko järjestivät kesällä 1953 Kansainvälisen Elintarvikekauppiaiden Liiton (IVLD) kongressin ensimmäisen kerran Suomessa, toimi opisto osanaikaa kongressin kokousten pitopaikkana. Erityisen suuren suosion opisto sai SVL:n jaostojen tilaisuuksien pitopaikkana.

Jaostot mullistavat liiton toiminnan

SVL:oon perustettiin 1950-luvun kuluessa kaupallisia jaostoja, joiden puitteissa kauppiaat saattoivat keskittyä pohtimaan oman tavara-alansa asioita. Ensimmäisenä asialla olivat maatalouskauppiaat, jotka perustivat jaoston huhtikuussa 1953. Maatalouskauppajaostolle valittiin johtokunta ja nimitettiin järjestösihteeri hoitamaan juoksevia asioita. Myös jokaiseen piiriin perustettiin oma maatalouskauppajaosto, jonka johtokunta teki läheistä yhteistyötä Keskon konttorin kanssa.

Pian perässä seurasivat muut alat. Kangas- ja lyhyttavarajaosto oli perustettu jo vuonna 1936, mutta vasta nyt se sai aikaiseksi piiriorganisaation. Elintarvikekauppiaat perustivat jaoston tammikuussa 1955 ja rautakauppajaosto perustettiin samana vuoden lopulla. Jaostojen perustaminen oli SVL:n kannalta ratkaiseva uudistusaskel, sillä kaupalliseen toimintaan keskittyneinä ne vetivät puoleensa sellaisia kauppiaita, joita aatteellinen yhteistoiminta ei kiinnostanut. Jaostot järjestivät muun muassa oman alan neuvottelupäiviä sekä erilaisia koulutus- ja kokemustenvaihtotilaisuuksia.

SVL:n siipien suojiin perustettiin vuonna 1955 vielä yksi jaosto, nuorisojaosto, jonka toimintaan saivat osallistua kaikki 17–34-vuotiaat kaupan alan henkilöt.  Jaoston tavoitteena oli kauppiaiden jälkikasvun ja kaupan palveluksessa olevan henkilökunnan yhteishengen kasvattaminen harrastustoiminnan ja erilaisten retkien muodossa. Vuonna 1960 nuorisojaosto ryhtyi järjestämään vuosittaista ammattitietokilpailua, josta kasvoi nopeasti suuren suosion saanut tapahtuma.