Direkta Linje

K-affärernas Direkta linje

  • K-affärernas Direkta linje är en konfidentiell kanal, via vilken du kan rapportera om misstänkta brotts- och missbruksfall i sådana situationer då du av någon anledning inte kan rapportera direkt till K-köpmannen ifråga.

    Direkta linjen är inte ämnad för kundrespons och eventuella kundresponsrapporter beaktas ej. Det är förbjudet att avsiktligt ge falskt vittnesmål om brott och missbruk. Falskt vittnesmål kan leda till juridiska sanktioner. Rapporter lämnade via denna Direkta linje –kanal behandlas av K-köpmannaförbundets jurister.

    Du kan lämna in din konfidentiella rapport anonymt.

    Vänligen ge din kontaktinformation om du vill bli kontaktad i ärendet.