Kohti hiilineutraalia K-ryhmää

Jaa

Keväällä julkaistujen uusien ilmastotavoitteidensa mukaan K-ryhmä aikoo olla hiilineutraali K-ryhmä vuonna 2025 ja vähentää päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Koronapandemia ei ole poistanut ilmastotyön merkitystä. K-ryhmä haluaa olla vahvasti mukana ilmastotyössä ja näkee välttämättömäksi nostaa kunnianhimon tasoa entisestään. 

– Ilmastotekojen ja päästövähennysten aika on nyt. Pystymme vielä vaikuttamaan siihen, että maapallon keskilämpötilan nousu jäisi korkeintaan 1,5 asteeseen, Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo sanoo.

– Itse asiassa koronapandemia ja siitä seuranneet ennennäkemättömät rajoitukset ovat osoittaneet, että ihmiskunta pystyy halutessaan tekemään nopeastikin suuria muutoksia.

On selvää, että K-ryhmän toiminta aiheuttaa päästöjä. – Suurena toimijana meillä on vastuu tehdä kaikkemme niiden minimoimiseksi, Kalervo toteaa.

K-ryhmän oman toiminnan päästöistä merkittävimmät syntyvät kiinteistöjen kuluttaman sähkön ja lämmön tuotannosta sekä logistiikan kuljetusten polttoaineenkulutuksesta. – Näitä päästöjä lähdemme nyt entistä merkittävämmillä toimenpiteillä pienentämään, Kalervo selventää.

KESKON HANKKIMA SÄHKÖ K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on ollut sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua vuodesta 2017. Se on tuotettu päästöttömästi joko vesivoimalla, bioenergialla tai tuulivoimalla.

– Sähkön hankintamme on merkittävimpiä ilmastotekojamme tähän mennessä, Matti Kalervo sanoo.

Uutena tavoitteena onkin nyt lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön osuutta myös muissa toimintamaissa ja kauppiaiden omissa energianhankinnoissa.

K-KAUPOISSA käy päivittäin noin 1,5 miljoonaa asiakasta. Heidän on tärkeää nähdä, että ilmasto- ja ympäristökysymykset otetaan tosissaan.

– Kun autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja, kuten tekemään kodissaan energiaremontin tai lisäämään kasvisten osuutta ruokavaliossaan, saamme ostos kerrallaan aikaan suuriakin muutoksia. K-Ostosten hiilijalanjälki -mittarin avulla asiakkaiden on helppo seurata ruokaostostensa hiilijalanjälkeä.

HIILINEUTRAALIUTEEN K-ryhmässä päästään vähentämällä oman toiminnan ja kuljetusten päästöt minimiin ja kompensoimalla vuosien 2025-2030 aikana tuolloin jäljellä olevat päästöt. Kompensaatiota syntyy, kun saadaan aikaan omien päästöjen suuruinen päästövähennys jossain toisaalla, esimerkiksi investoimalla uusiutuvaan energiaan tai uusien alueiden metsittämiseen. 

–Keskeisiä keinoja päästä nollapäästöihin on lisätä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja lämpöä sekä siirtyä biodieseliin tai biokaasuun kotimaan kuljetuksissa, Kalervo toteaa.

LOGISTIIKKA JA KULJETUKSET ovat keskeisessä asemassa K-ryhmän ilmastotavoitteissa. Kuljetusten tehokkuudella ja käytettävällä polttoaineella on suuri merkitys päästöjen vähentämisessä.

– Siirrymme käyttämään kuljetuksissa uusiutuvia biopolttoaineita eli biodieseliä ja biokaasua vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteenamme on myös lisätä vaiheittain sähkö- ja vetyautojen määrää, päivittäistavarakaupan toimitusketjun ohjauksesta, logistiikasta ja kaupan palveluista vastaava johtaja Jyrki Tomminen sanoo.

– Pyrimme hiilineutraaleihin kuljetuksiin vuoteen 2025 mennessä ja kompensoimme tarvittaessa jäljelle jäävät päästöt

TEKSTI: Pirjo Nieminen / KUVA: K-ryhmä

 

Lue koko juttu elokuun Kehittyvästä kaupasta