K-ryhmä eturintamassa kohtaamassa korona-arkea

Jaa

– Vielä emme tiedä, minkälaiset jäljet kriisi jättää talouteen ja miten se tulee sitä kautta vaikuttamaan meihin. Viisaus varmasti lisääntyy lähikuukausina. Vasta akuutin tilanteen jälkeen näemme, mikä on arjen uusi normaali, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Alamme Suomessa hiljalleen purkaa rajoituksia ja avata yhteiskuntaa uuteen korona-arkeen. K-ryhmä on vahvasti mukana yhteiskunnan avaamisen ja oikean suunnan määrittelemisessä. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) perustama ja vetämäni Exit-työryhmä on laatinut tiekartan, jonka ehdotuksilla elinkeinoelämä pyrkii tukemaan Suomen hallituksen työtä.

EK:n Exit-ryhmä suosittelee Suomelle epidemian hallintaan tähtäävää niin sanottua hybridistrategiaa. Rajoitusten asteittainen purkaminen on mahdollista testaamisen, jäljittämisen ja eristämisen avulla. Jotta yhteiskunnan avaamisessa onnistutaan, on turvallisuuden parantaminen ja luottamuksen tunteen lisääminen erityisen tärkeää. Tartuntariski pitää minimoida niin liikkuessa, töissä kuin kauppa-asioinnin yhteydessä. Olennaista strategiassa on, että tauti saadaan hallintaan ja sen kanssa voidaan elää – meidän täytyy varautua siihen, että kohtaamme viruksen osalta vielä uusia akuutteja vaiheita.

Meidän on nyt elintärkeää päättää toimista, jotka mahdollistavat kesästä alkaen paluun turvalliseen työntekoon, kuluttamiseen ja liikkumiseen. Näiden toimien avulla myös Suomen talous voisi kääntyä kasvuun vielä tämän vuoden puolella. Lisäksi erittäin tärkeää on tukea yrityksiä akuutin kriisin yli ja välttää elinkelpoisten yritysten konkurssit. Tämä on edellytys sille, että maamme välttää laajamittaiset työpaikkojen menetykset sekä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja tulonsiirtojen heikentymisen.

 

K-ryhmällä on tärkeä rooli koko Suomen hyvinvoinnissa. Markkinoiden ennakoiminen on tässä poikkeustilanteessa erittäin vaikeaa. Vielä emme tiedä, minkälaiset jäljet kriisi jättää maailman ja Suomen taloudelle. Emme myöskään tiedä, miten koronatilanne kehittyy ja muuttuu: tuoko tauti vaikkapa rajumman toisen aallon. EK:n Exit-ryhmässä nostimme olennaiseksi asiaksi myös sen varmistamisen, että Suomi saa ensimmäisten joukossa riittävästi Covid-19-rokotetta.

Viime kädessä K-ryhmä menestyy silloin, kun toimintamaidemme taloudet voivat hyvin. K on ollut arjen peruskalliona poikkeustilanteessa ja roolimme on ollut vahva. K-ryhmän kaupoilla on keskeinen rooli koko Suomen huoltovarmuuden varmistamisessa. Kauttamme kulkee noin 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta ruoasta. On ollut upeaa nähdä, miten saumattomasti koko kotimainen ruokaketju on näissä poikkeusoloissa toiminut.

Huoltovarmuuden näkökulmasta kotimaisella ruoantuotannolla on erittäin merkittävä rooli. Suomessa ruoan kotimaisuusaste on jopa 80 prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa se on enää noin 50 prosenttia. Kriisitilanteessa ei voida lähteä siitä, että elintarvikekuljetukset tulevat isossa mittakaavassa meille Itämeren yli. Tästäkin syystä olemme jo pitkään puhuneet kotimaisen ruoantuotannon ja omavaraisuuden merkityksestä. Se on iso etu ja asia, jota kannattaa jatkossakin vaalia.

 

Tulevaisuutta kohden mennään turvallisuus varmistaen. Kaikkein tärkeintä K-ryhmälle on ollut turvata sekä oman henkilöstön että asiakkaiden terveys ja turvallisuus, ja tämä korostuu myös jatkossa. Meidän tapauksessamme kyseessä on valtavan laaja joukko ihmisiä. Normaalisti K-ryhmän 1 800 kaupassa asioi noin 1,5 miljoonaa ihmistä päivittäin. K-ryhmä työllistää yli 43 000 henkeä. Ja kun trafiikki kaupoissa on kova, korostuu terveys ja turvallisuus entisestään. Siksi näitä varmistaviin toimenpiteisiin on kiinnitetty valtavasti huomiota. Kauppojen korostunut turvallisuus ja siitä kertominen ovat tärkeä osa mainitsemiani uusia koronan mukanaan tuomia rutiineja.

Korona on tuonut meille aivan uudenlaisen arjen, mutta olen vakuuttunut, että ammennamme tästä ajasta jatkossa vielä lukuisia hyviäkin asioita. Vahvuuksillamme, ketteryydellä sekä kriisitilanteessa karttuneilla uusilla opeilla ja eväillä pärjäämme myös epävarmassa tulevaisuudessa.

 

Koko artikkelin Mikko Helanderin ajatuksista voit lukea 28.5. ilmestyvästä Kehittyvästä kaupasta.