Kesko ylsi ennätystulokseen, myös K-kaupat hyvässä vedossa

Jaa

Keskon vuosi 2019 oli taloudellisilla mittareilla kaikkien aikojen paras. Myös kauppiaiden kannattavuuskehitys on ollut hyvää. Menestyksen taustalla ovat oikeat strategiset valinnat ja toiminnan uudistaminen koko K:n laajuisesti, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

– Keskon vuosi 2019 oli erittäin vahva. Liikevaihtomme, 10 720 miljoonaa euroa, kasvoi edelleen, ja vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 462 miljoonaa euroa, ja se parani 33 miljoonaa euroa vuodesta 2018. Erinomainen menestyksemme perustuu vuonna 2015 laadittuun strategiaan ja sen onnistuneeseen toteutukseen. Kaikkea tekemistämme ohjaa asiakaslähtöisyys. Strategiamme kulmakivet ovat kannattava kasvu, fokusoituminen ydinliiketoimintoihin, vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä yksi yhtenäinen K, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

– Hyvän taloudellisen kehityksen lisäksi Keskon ja koko K-ryhmän menestyksestä kertoo se, että luottamus K:hon on viime vuosina parantunut merkittävästi. Tästä iso kiitos kaikille K-ryhmäläisille, meistä jokainen on tähän ollut omalla työpanoksellaan vaikuttamassa, Helander jatkaa.

Päivittäistavarakaupassa jo pitkään jatkunut myynnin ja markkinaosuuden hyvä kehitys jatkui vuonna 2019. Myös ruoan verkkokaupassa kasvu oli vahvaa. Myynnin ohella kannattavuutta on parantanut teknologian entistä laaja-alaisempi hyödyntäminen ja logistisen tehokkuuden parantaminen.

– Päivittäistavarakaupan menestyksen ytimessä on asiakaskokemuksen ja sitä kautta asiakastyytyväisyyden parantuminen. Kauppakohtaisten liikeideoiden rakentamisen on ollut tässä aivan keskeisessä roolissa. On ollut ilo seurata myynnin kasvua niissä K-kaupoissa, joissa kauppakohtainen liikeidea on näkynyt asiakkaille entistä parempina valikoimina ja palveluina, sanoo Helander.

K on kaupan digitalisaation edelläkävijä. Kesko ja koko K-ryhmä on ottanut viime vuosina isoja harppauksia kaupan digitalisoinnissa.

– Hyödynnämme asiakastietoa tänä päivänä laajasti kaikessa toiminnassamme, 3,5 miljoonan asiakkaan K-Plussa-asiakkaan data tarjoaa meille ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Olemme vahvasti digitalisoineet markkinointiamme ja kohdentaneet kaikkea asiakasviestintää dataan perustuen ja monikanavaisuutta hyödyntäen. Seuraavana askeleena on tuoda asiakaskokemusta edelleen parantavat digitaaliset palvelut kiinteäksi osaksi 1 200 K-ruokakauppaa, Helander sanoo.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi ja tulos vahvistui vuonna 2019. Toimintaa ohjaavat tänä päivänä hyvin vahvasti maakohtaiset strategiat.

– Toimialan kannattavuus on parantunut jo usean vuoden ajan. Olen erittäin tyytyväinen K-Raudan vahvaan kehitykseen Suomessa, joka näkyi yli 42 prosentin markkinaosuutena ja entistä vahvempana tuloksena. Myös Onninen on osana Keskoa kehittynyt hyvin, ja kasvava teknisen tukkukaupan markkina luo hyvät edellytykset sen kasvulle myös jatkossa, Helander summaa.

Autokaupassa markkina jatkui vuonna 2019 haastavana.

– Autokaupan tilanne parani vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun sekä autojen kysyntä että saatavuus paranivat. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä täysin normalisoitunut, Helander sanoo.

– Huolimatta markkinamyllerryksestä olemme autotoimialan kehityksessä vahvasti mukana. Yhteistyömme maailman suurimman auton valmistajan Volkswagen-konsernin kanssa luo meille hyvät lähtökohdat. Uudistuva mallisto sekä uudet autoiluun liittyvät palvelut parantavat edellytyksiämme palvella asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä paremmin autoiluun liittyvissä tarpeissa, kertoo Helander.

Kestävä kehitys on kaiken toiminnan perustana. K valittiin tammikuussa jälleen kerran maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi.

– Tunnustus on vuosien työn tulosta. Teemme pitkäjänteistä ja konkreettista vastuullisuustyötä monella eri osa-alueella. Keskeisiä asioita ovat hankinnan läpinäkyvyys, energiatehokkuus ja ympäristöstä huolehtiminen, Helander sanoo.

– Meillä kaupan alan yrityksenä on ainutlaatuinen mahdollisuus ja velvollisuus mahdollistaa asiakkaillemme vastuullinen elämäntapa ja tehdä vastuulliset valinnat helpoksi kaupassa. Yksi esimerkki tästä on Kiroileva hiili, jonka olemme valjastaneet avuksemme kirittämään sekä meitä että asiakkaitamme kohti ilmastoystävällisempiä valintoja.

K:n uudistuminen jatkuu. Muuttuvasta maailmasta on tullut uusi normaali. Myös kaupan ala muuttuu nopeasti, mikä on Helanderin mukaan K:lle iso mahdollisuus.

– Menestyminen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa edellyttää meiltä ketteryyttä uudistua, tiivistä yhteistyötä sekä innovatiivista ajattelua. On myös tärkeää, että jaamme avoimesti hyviä kokemuksiamme ja käytäntöjä. Vain uudistumalla ja toimintaamme jatkuvasti kehittämällä pystymme viemään K-ryhmän vielä seuraavalle tasolle, Helander jatkaa.

Keskon vuonna 2019 saavuttama ennätystulos on Helanderin mukaan osoitus erinomaisesta yhteistyöstä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Haluan kiittää kaikkia keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa, omistajia sekä muita sidosryhmiä Keskon ja K-ryhmän menestyksestä. Erityisen iloinen olen siitä innostuneesta ja hyvästä yhteishengestä, joka meillä vallitsee K-ryhmässä tällä hetkellä.

TEKSTI Karoliina Partanen / KUVA K-ryhmä

Lue koko juttu 20.2. ilmestyvästä Kehittyvästä kaupasta