Vastuullisuus on osa K-ryhmän tapaa ajatella ja toimia

Jaa

K-ryhmässä riittää konkreettisia tekoja, on kyse sitten tuloksen tekemisestä tai ilmastotalkoista.

Kesko raportoi viime vuodelta ennätystuloksen, ja myös kauppiastoiminnan kannattavuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Usko neljä vuotta sitten laadittuun kasvustrategiaan on niin vahva, että Keskon huhtikuisen yhtiökokouksen jälkeen julkistettiin uudet entistäkin kunnianhimoisemmat kasvutavoitteet niin myynnin kuin tuloksenkin osalta – talouden kasvuvauhdin ennakoidusta hiipumisesta huolimatta.

HYVÄSTÄ TULOKSESTA on mukava puhua, mutta viime aikoina Keskon pääjohtaja Mikko Helander on ottanut useasti kantaa myös ilmastonmuutokseen. Se on luontevaa, onhan K-ryhmä palkittu jo viisi kertaa maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä.

– Tunnemme vastuumme ja haluamme auttaa sekä kuluttajia että yritysasiakkaitamme tekemään entistä vastuullisempia valintoja. Olemme noin 13 miljardin euron vähittäismyynnillä Suomessa suurin kaupan alan toimija. Meillä on yhteiskunnallisesti ajatellen tärkeä rooli kestävien ratkaisujen tarjoajana.

Uudistuvan K:n strategia keskittyy ruokakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Juuri syömisestä, asumisesta ja liikkumisesta syntyy suurin osa – Sitran mukaan 75 prosenttia – keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä.

Helander toivoo sekä kaikkien K-ryhmäläisten että yhteistyökumppanien pysähtyvän tämän tosiasian ääreen, sillä ilmastonmuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan suurin haaste kautta aikojen. Seuraavaa vuosikymmentä pidetään ratkaisevana, kun etsitään parhaita keinoja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen.

K-RYHMÄ SITOUTUI ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin. Päästöjä vähennetään kunnianhimoisesti muun muassa uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja logistiikan optimoinnilla.

– Olemme tehneet näitä asioita pitkäjänteisesti. Vastuullisuus ei todellakaan ole vain rivi strategiassa, vaan osa tapaamme ajatella ja toimia, Helander sanoo ja painottaa, että kaikki teot on myös raportoitu läpinäkyvästi ja kestävät kriittisen tarkastelun niin konsernin tasolla kuin yksittäisen kaupan lattialla Suomessa tai muissa toimintamaissa.

Tällainen tapa toimia on Helanderin mukaan omiaan kasvattamaan asiakkaiden luottamusta, joka kanavoituu myös kaupalliseksi menestykseksi. K-ketjut on palkittu moneen otteeseen Suomen luotetuimmat -titteleillä ja tutkimus kertoo asiakkaiden luottamuksen vahvistuneen kautta linjan. K-ryhmän sisäisestä ilmapiiristä kertoo K-kauppiaiden ennätyskorkealla oleva luottamus Keskoon.

KONKREETTISIA VASTUULLISUUSTEKOJA kannattaa Helanderin mielestä tuoda asiakkaille tutuksi ihan jokapäiväisissä kohtaamisissa. Ihmiset ovat yhä halukkaampia tekemään vastuullisia valintoja omassa elämässään.

Keskustelunaiheita löytyy vaikka kuinka paljon, kun tutustuu K-ryhmän vuosiraporttiin. Sen palkitussa vastuullisuusosiossa kerrotaan vaikkapa siitä, miten sähköautojen K-latausverkosto rakentuu kovaa vauhtia koko maan kattavaksi ja K-ryhmästä on tullut Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja.

Arjen kiireissä asiakkaat kaipaavat kuitenkin selkeitä ja yksinkertaisia, juuri itselle sopivia ratkaisuja. – Kun K on maailman vastuullisin kauppa, voimme hyvin sanoa, että jo kaupan valinta, käynti K:ssa on vastuullisuusteko, Helander sanoo. Valinnan tekeekin päivittäin yli 1,5 miljoonaa asiakasta.

TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN on sanottu tarjoavan keinot ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Toiveet kohdistuvat erityisesti energiantuotannon päästöttömiin ratkaisuihin, ja vaikkapa autokaupassa sekä nykyisten että tulevien käyttövoimavaihtoehtojen kehitykseen.

Myös pienillä kehitysaskelilla voi olla iso merkitys yksittäisen kuluttajan elämään. Kiinnostavan esimerkin tarjoaa K-Ostokset- palvelu, joka luo mahdollisuuden omien kulutustottumusten tarkasteluun ja houkuttelee samalla lisäämään kotimaisten tuotteiden osuutta omassa ostoskorissa. Tulevaisuudessa palveluun saattaa tulla uusia ominaisuuksia, joiden avulla kulutustaan voi ohjata myös vastuullisempaan ja terveellisempään suuntaan.

Helander on vaikuttunut siitä, miten ennakkoluulottomasti K-ryhmäläiset ovat ottaneet monenmoiset innovaatiot ja niiden kehittämisen osaksi elämäänsä. Kauppakohtaisten liikeideoiden rakentamista ja toteuttamista tukevien digitaalisten työkalujen käytössä K-ryhmä on hänen mukaansa ”vaatimattomasti sanoen” edelläkävijöiden joukossa koko maailmassa.

– On ainutlaatuista, että näin iso organisaatio hyödyntää näin laajalla rintamalla dataa ja rakentaa sen avulla kauppakohtaisia liikeideoita sekä säätää niitä reaaliaikaisen tiedon perusteella osastoittain. Kaikki perustuu tietoon, joka on vieläpä saatu mukavasti käytettävään muotoon.

TEKSTI Kirsi Suurnäkki-Vuorinen / KUVA K-ryhmä

 

Lue pääjohtajan haastattelu kokonaan Kehittyvästä kaupasta 5/2019